Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

เชิญร่วมหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๐

เชิญร่วมหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๐      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ขอเชิญร่วมหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ...

News imageอ่านต่อ....

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด จะต้องมารับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษี ประจำปี พ.ศ. ...

News imageอ่านต่อ....

กำหนดการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

กำหนดการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณปี 2560-ช่วงเวลาการรับลงะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน  2558-สถานที่ยื่นคำขอรับลงทะเบียน ...

News imageอ่านต่อ....

สถานการณ์น้ำในพื้นที่เกาะเกร็ด

สภาพโดยทั่วไปของตำบลเกาะเกร็ด วันที่?8 ตุลาคม 2556? ระดับน้ำสูงสุด 2.26 เมตร เมื่อเวลา 10.30 น. ทำให้พื้นที่ท่องเที่ยวมีน้ำท่วมขัง ตามสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นน้ำขึ้นน้ำลงตามระดับน้ำทะเลหนุน ?ทำให้เป็นอุปสรรคแก่นักท่องเที่ยว ...

News imageอ่านต่อ....

โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา LPG

???????? โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลังงาน โดยจะช่วยเหลือ กลุ่มครัวเรือนที่มีายได้น้อยและกลุ่มร้านค้า หาบเร่ ...

News imageอ่านต่อ....

กำหนดการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และนอกเวลา

???? กำหนดการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ? ??...

News imageอ่านต่อ....

เชิญชมการแสดงรำไทย-มอญ

เชิญชมการแสดงรำไทย-มอญ เกาะเกร็ด

News imageอ่านต่อ....

กำหนดการแจกเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

กำหนดการแจกเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 54 สำหรับ อำเภอปากเกร็ด ...

News imageอ่านต่อ....

ข่าวโครงการและกิจกรรมต่างๆ

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีท่าน สจ.ประสิทธิ์  กลั่นคุ้ม เป็นประธาน และ นาย สมชาย  ทัดชัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดกล่าวรายงาน   ......อ่านต่อ......

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางองค์การบริหาส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการ   ประจำปี  ๒๕๕๗ ให้บริการประชาชนในตำบลเกาะเกร็ดทั้ง 7 หมู่บ้าน       ......อ่านต่อ......

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556

???? องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 นำโดย นายสมชาย? ทัดชัง นายกอบต.เกาะเกร็ด ผู้บริการ ข้าราชการพนักงาน อบต.เกาะเกร็ด เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัดในตำบลเกาะเกร็ดทั้ง 5 วัด โดยได้รับการตอบรับและร่วมแรงร่วมใจจาก สมาชิกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน รวมขบวนแห่เทียนพรรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ......อ่านต่อ......

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี

??????? เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ร่วมกันปลูกป่าตาม โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ? ......อ่านต่อ......

บรรยากาศงานประเพณีตักบาตรทางเรือ

????????? งานประเพณีตักบาตรทางเรือ เป็นงานประเพณีของชาวมอญซึ่งถือปฎิบัติกันในช่วงหลังออกพรรษาของทุกปี และได้สืบสานงานประเพณีจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ทางเทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดงานประเพณีตักบาตรทางเรือขึ้นและมีการประกวดการแต่เรือ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดก็ได้จัดเรือเข้าร่วมประกวดกับทางเทศบาลนครปากเกร็ดด้วย?... ......อ่านต่อ......

งานแถลงข่าวเกาะเกร็ดเปิดแล้วจ้า

??????? บรรยากาศงานแถลงข่าวเกาะเกร็ดเปิดแล้วจ้า.... อบต.เกาะเกร็ด ร่วมกับ อพท. ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดเกาะเกร็ดอย่างเป็นทางการเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบว่ามาเที่ยวเกร็ดได้แล้ว.. ......อ่านต่อ......

การแข่งขันกีฬาตำบลปี 2555

????????? เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลเกาะเกร็ด ประจำปี 2555 โดยมีนายสมชาย ทัดชัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเป็นประธานเปิดงาน และลงแข่งกีฬาฟุตบอลนัดเปิดสนามด้วย ......อ่านต่อ......

งานวันเด็กแห่งชาติ

???????? องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ขึ้นที่บริเวณวัดไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 โดยมีเด็กทั้งตำบลเกาะเกร็ดมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ......อ่านต่อ......

อบต.เกาะเกร็ด มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย

???? เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 นายกสมชาย? ทัดชัง และคณะได้ลุยน้ำแจงถุงยังชีพของ อบต.เกาะเกร็ด ให้แก่ชาวบ้าน โดยมีสมาชิกสภาอบต.แต่ละหมู่ร่วมแจงด้วย ......อ่านต่อ......

ช่อง 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เกาะเกร็ด

????? เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ดารานักแสดงช่อง 3 ร่วมกับกองทัพเรือได้มาแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและให้กำลังใจแก่ชาวบ้านตำบลเกาะเกร็ด ......อ่านต่อ......

http://www.kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/374732IMAG3233.jpg http://www.kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/756594DSCF6706.JPG http://www.kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/903537_DSC4442.JPG http://www.kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/716269_DSC4858.JPG http://www.kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/391467_DSC7254.JPG http://www.kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/384373_DSC4712.JPG http://www.kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/104601_DSC6372.JPG http://www.kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/177671_DSC4935.JPG http://www.kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/242109_DSC9472.JPG http://www.kohkred-sao.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/200261_DSC6991.JPG
/index.php?option=com_content&view=article&id=115&catid=115 /index.php?option=com_content&view=article&id=114&catid=114 /index.php?option=com_content&view=article&id=108&catid=108 /index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=109 /index.php?option=com_content&view=article&id=106&catid=106 /index.php?option=com_content&view=article&id=93&catid=93 /index.php?option=com_content&view=article&id=94&catid=94 /index.php?option=com_content&view=article&id=92&catid=92 /index.php?option=com_content&view=article&id=89&catid=89 /index.php?option=com_content&view=article&id=86&catid=86

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 (ท่าน้ำวัดศาลากุล) ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับการประกาศยกฐานะจากสภาตำบลเกาะเกร็ดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยกำหนดให้ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเป็นรูปเกาะ มี่แม่น้ำล้อมรอบ มีดอกพิกุลอยู่ตรงกลาง ซึ่งหมายถึงมีการพระราขทานที่ดิน สมัย ร.5 โดยใช้คำว่าเกาะศาลากุล และวัดในตำบลส่วนใหญ่จะนิยมปลูกต้นพิกุล เป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะเกร็ด

นายก อบต.เกาะเกร็ด


นายสมชาย ทัดชัง

Polls
วัดไหนสวยที่สุดในตำบลเกาะเกร็ด ?
 
ภาพสวยๆในเกาะเกร็ด